Menu:


CARDONA

  Exploració en cavitats en sal

Des de l'any 1989, l'ECG desenvolupa activitats al Salí de Cardona, un indret geològicament privilegiat on la gran solubilitat de la sal fa que tots els processos erosius tinguin lloc a velocitats espectaculars.
 


A banda de les cavitats conegudes de sempre, com és el cas del Forat Micó, en el decurs dels darrers anys han estat generades noves cavitats. Tot i ser d'origen natural, l'home ha estat el desencadenant de la seva gènesi, ja que les actuacions mineres tant en superfície com en el subsòl han trencat el fràgil equilibri hidrogeològic i l'aigua ha buscat nous camins a l'interior de la roca.

La més representativa de la nova generació de cavitats és la Cova dels Meandres de Sal, que, amb 4.300 m, és la segona cavitat més important del món de totes les excavades en sal.


Tampoc podem oblidar la Cova del Riu, amb espectaculars morfologies lacustres, o la Cova del Rierol Salat, excavada sota la terrera originada per l'abocament dels runams salins de les mines.El Salí de Cardona és, veritablement, una escola viva d'espeleologia física. Els espeleòlegs hem tingut el privilegi de poder contemplar en pocs anys una evolució subterrània que en calcària requeriria milers d'anys.

L'actuació dels espeleòlegs ha anat molt més enllà de la tasca purament espeleològica, ja que han participant activament en la redacció de projectes i memòries adreçades al coneixement hidrogeològic i evolutiu del Salí, en la mesura que els canvis esdevinguts amenaçaven una de les indústries que ha estat clau a la comarca: la mineria i, més recentment, la turística. En aquest sentit l'actuació dels espeleòlegs a Cardona ha estat, potser, el millor exemple d'espeleologia aplicada en haver treballar colze a colze amb la indústria.Fruit de tota aquesta activitat al Salí, l'ECG va estar mereixedor del premi Font i Sagué, un dels guardons més preuats de l'espeleologia catalana. També, tota la tasca d'aquests anys ha quedat reflectida a un llibre profusament il.lustrat i del que son autors els nostres consocis Ferran Cardona i Josep Viver.


Albúm fotografic de les exploracions a Cardona