Menu:

Cursos de Promoció del

Descens de Canyons i Engorjats     

    Les nostres muntanyes es troben solcades per un gran nombre de gorges, barrancs, canyons i congostos a on podem delectar-nos amb la pràctica del descens d’engorjats.      Son moltes les sensacions que podem experimentar en el descens d’engorjats. Algunes purament esportives com deixar-se portar pels ràpids, lliscar per tobogans de pedra, capbussar-se a profundes marmites, baixar en rapel per impressionants cascades, nedar per aigües tranquil·les o caminar pel curs del barranc. I altres, que podem considerar estètiques, com: gaudir de la natura salvatge, de les seves pedres, de les seves plantes, de la seva fauna, apreciar els clar-obscurs que provoquen els raigs de sol al penetrar a les gorges, sentir la soledat en mig de les aigües vives o el fred d’aquestes, o apreciar la netedat i claredat de les aigües tranquiles.      Ara bé, la practica esportiva i gaudir de la natura en el descens d’engorjats, com a tota activitat que es desenvolupa a la muntanya, comporta uns riscos que eludirem amb una bona formació tècnica.

     
   
      Així el curs d’Iniciació al Descens de Canyons i Engorjats de l’ECG us permetrà adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a gaudir d’aquesta apassionant activitat amb la màxima seguretat.

     


      Els membres de l’ECG practiquen el descens de canyons des de principis dels anys vuitanta, primer com un entrenament per l’espeleologia o buscant surgencies, i després pel pur plaer de baixar per aquests engorjats. Des de llavors han realitzat descensos per tota la geografia espanyola i de la resta d’Europa. També han explorats nous descensos i han publicat  al 1993 una guia de Barrancs i Engorjats del Pirineu Català.
     
      Des de principis dels anys noranta, l’ensenyament a l’ECG de les tècniques de descens d’engorjats  es va integrar als cursos d’iniciació a l’espeleologia; amb una xerrada teòrica i una sortida pràctica especifiques.
     
      L’evolució de les tècniques de descensos d’engorjats a finals dels anys noranta, i una major diferenciació de l’espeleologia fins a convertir-se en una activitat totalment paral·lela i independent, ens va fer replantejar la seva docència.

    Així a partir de l’any 2002 l’ECG realitza cursos específics de Descens de Canyons i Engorjats.
     
  

 
 
A partir del 2007, seguint el nou pla d'estudis i normativa de l'Escola Catalana d'Espeleologia de la Federació Catalana d'Espeleologia, l'ensenyament del descens de canons i engorjats de base s'estructura en Cursos de Promoció del Descens de Canons i Engorjats. Aquests cursos tenen com a objectiu divulgar el descens de canons i engorjats, acompanyant els practicants en els seus primers engorjats, i permetre'ls adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per gaudir d'aquesta apassionant activitat amb la màxima seguretat i respecte al medi natural.

    La Promoció del Descens de Canyons i Engorjats s'ha dividit en tres nivells d'introducció a la pràctica de l'activitat:
   • Nivell 0:  Descoberta   (Jornada de descoberta)
   • Nivell I:    Company de Grup
   • Nivell II:   Lider de Grup

 • Promoció del Descens de Canyons i Engorjats - Nivell I (Company de Grup):
En aquest nivell es dona a l'alumne els coneixements necessaris per ser un company autònom durant el descens d'un engorjat, amb respecte del medi natural i de les normes bàsiques de seguretat.
 
Aquest curs s’estructura en 6 xerrades teòriques sobre el medi i les tècniques a emprar: 
 • Historia del descens d'engorjats i estructura federativa.
 • Material I.
 • Tècniques de progressió sense corda.
 • Tècniques de progressió amb corda I.
 • Ecologia i Protecció del Medi Natural.
 • Seguretat - Prevenció d’accidents I
I de 4 sortides pràctiques al llarg de 2  caps de setmana: 1 a parets escola i 3 descens d'engorjats de compromís limitat (màxim 3-3-III).  • Promoció del Descens de Canyons i Engorjats - Nivell II (Lider de Grup):
En aquest nivell es  completa la formació del practicant des del punt de vista tècnic i del medi natural, capacitant-lo per planificar una sortida i liderar el descens d'un engorjat equipat, de nivell 3-3-III com a màxim, vetllant per la seva seguretat i la dels seus companys de descens.

Aquest curs
s’estructura en 6 xerrades teòriques sobre el medi i les tècniques a emprar: 
 • Material II.
 • Tècniques de progressió amb corda II..
 • Tècniques de progressió amb corda III - Tècniques de fortuna.
 • Tècniques d'equipament I.
 • Seguretat - Prevenció d’accidents II
 • Seguretat - El socors.
 • Seguretat - Tècniques d'auxili i d'autosocors I. 
I de 4 sortides pràctiques al llarg de 2  caps de setmana:  a  parets escola i engorjats. Els cursos  finalitzen amb un test d’aprofitament, i l’entrega de diplomes d'aptitud als alumnes que han adquirit els coneixements miníms.
 
A les sortides pràctiques, la relació  monitor/alumnes es com a mínim de:  1 monitor per cada 3 alumnes.


   

Cursos homologats per

 l'Escola Catalana d’Espeleologia de la
Federació Catalana d’Espeleologia.Cursos dels darrers anys:


Propers cursos: