Menu:

Cursos de Promoció de l'Espeleologia 


     

    Un dels darrers paradisos de la Terra es troba precisament sota aquesta, en el subsòl, a on podem experimentar sensacions úniques  com escoltar el silenci màgic d’una cova, l’estrepitós ensordiment d’un riu subterrani o contemplar paisatges únics esculpits per la pacient acció del temps durant milions d’anys.

    L’espeleologia us ofereix l’oportunitat de conèixer el món subterrani  des del punt de vista científic (geologia, biologia, arqueologia, etc) o senzillament esportiu.
   
    El curs d'Iniciació a l'Espeleologia de l'ECG us permetrá adquirir els coneixements necessaris per a practicar amb la màxima seguretat l'espeleologia, una activitat incomparable respecte als esports-aventura tant de moda avui día.    Des de la seva fundación, fa més de 25 anys, els membres de l'ECG portem més de 30 cursos d'inciciació a l'espeleologia  transmetent els seus coneixements sobre el mon subterrani, adquirits en les seves activitats d'alt nivell.


    Des del 2006, seguint el nou pla d'estudis i normativa de l'Escola Catalana d'Espeleologia de la Federació Catalana d'Espeleologia, l'ensenyament de l'espeleologia de base s'estructura en Cursos de Promoció de l'Espeleologia. Aquests cursos tenen com a objectiu divulgar l'espeleologia, acompanyant els practicants en els seus primers passos sota terra, i permetre'ls adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per gaudir d'aquesta apassionant activitat amb la màxima seguretat i respecte al medi natural.

La Promoció de l'Espeleologia s'ha dividit en tres nivells d'introducció a la pràctica de l'activitat:

 • Promoció de l'Espeleologia - Nivell I (Iniciació):
    En aquest nivell es dona a l'alumne els coneixements necessaris per ser un espeleòleg autònom durant la visita a una cavitat, amb respecte del medi natural i de les normes bàsiques de seguretat.
 
    Aquest curs s’estructura en 5 xerrades teòriques sobre el medi i les tècniques a emprar: 
 • Historia de l'espeleologia i estructura federativa.
 • Material personal bàsic.
 • Tècniques de progressió.
 • Protecció i Conservació del Medi Natural.
 • Prevenció d’accidents I.
    I de 4 sortides pràctiques al llarg de 2  caps de setmana: 1 a parets exteriors i 3 a cavitats catalanes o de la resta de l'estat. 


 • Promoció de l'Espeleologia - Nivell II (Formació):
    En aquest nivell es  completa la formació de l'espeleòleg des del punt de vista tècnic i científic, capacitant-lo per planificar i realitzar, amb seguretat, una sortida a una cavitat coneguda i equipada.

    Aquest curs s’estructura en 7 xerrades teòriques sobre el medi i les tècniques a emprar: 
 • Material col·lectiu  i instal·lació de cavitats equipades.
 • Prevenció d’accidents II.
 • Cartografia i topografia subterrània.
 • Geologia càrstica.
 • Bioespeleologia i ecologia subterrània.
 • Fotografia subterrània.
 • Planificació i logística d'una visita a una cavitat. 
    I de 4 sortides pràctiques al llarg de 2 a 3  caps de setmana: 1 a parets exteriors i 3 a cavitats.     Els cursos  finalitzen amb un test d’aprofitament, i l’entrega de diplomes d'aptitud als alumnes que han adquirit els coneixements miníms.
 
    A les sortides pràctiques, la relació  monitor/alumnes es com a mínim de:  1 monitor per cada 3 alumnes.
Cursos homologats per

 l'Escola Catalana d’Espeleologia de la
Federació Catalana d’Espeleologia.
Cursos dels darrers anys:


Propers cursos: